Abonnementsbetingelser

Dit abonnement

Som abonnent til NERF klub, kan du spille NERF en gang om ugen med dit eget NERF udstyr.

Alt information vedr. abonnement finder du online under mit login på www.monkeyworld.dk

Du skal være over 18 år for at kunne oprette et abonnement. Er du under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke. Gaveabonnementer kræver, at modtager og betaler er forskellige. Hvis navnet på modtager og betaler er ens, oprettes abonnementet som et almindeligt løbende abonnement.

 

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement på www.monkeyworld.dk under ”Mine abonnementer” Opsigelse kan ikke ske, pr. telefon eller via brev. Vi skal have din opsigelse senest 14 dage før næste trækning. Et abonnementet, kan først opsiges efter bindingens udløb, som er de 12 måneder der er betalt for. Betaling er altid forud for dit abonnement. Manglende betaling betragtes ikke som en opsigelse. Gaveabonnementer ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode.

 

Betaling & Gebyrer

Betaling forgår online, via log inn, som sendes til dig på mail ved oprettelse.

Betaling er pålagt et administrationsgebyr/indmeldelses gebyr på kr. 100,- Det er ikke muligt at betale kontant eller uden abonnement.

Ved betaling med kreditkort vil du automatisk blive tilmeldt Automatisk Kortbetaling. Herefter vil abonnementet automatisk blive trukket fra dit kort. Betalingen vil fremgå af din kontooversigt. Der sendes en kvittering på din tilmelding til din e-mail. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Dette kan gøres på www.monkeyworld.dk eller ved henvendelse til kundeservice. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil vi sende dig en mail med pålagt rykker gebyr på dit abonnement.

 

Ved udebleven betaling sender vi dig en rykkerskrivelse pålagt gebyr. Velkomsttilbud bortfalder ved manglende rettidig betaling.

 

Ændringer af dit abonnement

På www.monkeyworld.dk under ”Mine abonnementer” kan du foretage ændringer af dit abonnement og dine stamdata. Er du abonnent på NERF, skal du informere os om adresseændring, senest 2 uger før den træder i kraft,  Ændring af telefonnummer og e-mail skal ske hurtigst muligt.

 

Gave

Hvis der tegnes et gaveabonnement med forskellig modtager og betaler, vil abonnement gælde til modtager af gaven og ikke til betaler.

 

Ændringer og forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte medlemsskaber og ændringer af abonnementsbetingelser. Er medlemsskab udsolgt, forbeholder vi os ret til at give dig et andet medlemsskab indenfor samme varekategori og prisniveau. Vi forbeholder os retten til at godkende ordren. En ordre kan eventuelt afvises, hvis du det seneste år har misligholdt dine betalingsforpligtelser over for Monkey World. Varsling af ændringer, herunder prisstigning, fremgår i Monkey Worlds kolofon eller i særskilt SMS/brev/e-mail/betalingsoversigt.

 

Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber på dagen hvor dit medlemsskab starter. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fx fortryde den indgåede aftale på www.monkeyworld.dk under ”Mine abonnementer”. Hvis du anvender denne mulighed, vil vi straks sende dig en bekræftelse på, at du har benyttet din fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, dog ikke indmeldelseses omkostninger. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgående aftale. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Fortrydelsesret ved vare køb

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Har du allerede modtaget varerne, skal du sende det retur til Monkey World uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varer inden udløbet af de 14 dage. Det er vigtigt, at forsendelsen forsynes med porto, som du selv skal betale. Du hæfter for en eventuel forringelse af varer eller varerens værdi, hvis du ikke kan tilbagesende det modtagne til Monkey World i ubrudt emballage.

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte Monkey World. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via telefon, post, e-mail og sms, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det. Ønsker du ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra Monkey World, kan du ændre dine personoplysninger ved henvendelse til Monkey Worlds Kundeservice eller ved at benytte ”Mine abonnementer” på www.monkeyworld.dk.

 

Kontakt Monkey Worlds Kundeservice

Du kan kontakte Monkey Worlds Kundeservice på tlf.22 74 43 37, e-mail: info@monkeyworld.dk eller på www.monkeyworld.dk. Du bedes oplyse dit kundenummer ved alle henvendelser. Har du klager over dit abonnement, bedes du altid først kontakte Monkey Worlds Kundeservice. Monkey Worlds afgørelse kan indbringes for Center for Klageløsning. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: klagonline.forbrug.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for, at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@monkeyworld.dk.