Chaconatugle

Chaconatugle / strix chacoensis

Chaconatugle

Chaconatugle er en fugleart, der lever i Gran Chaco – fra det sydlige Bolivia til det centrale Argentina.

Vi har en enkelt hun siddende, som du kan se når du besøger vores park.

Længde: 40 cm

Vægt: 440-560 g, hunnen er tungest

Vingefang: 89 cm

Yngleperiode: marts, tidligere i milde vintre

Antal æg/kuld: 2-6 æg/kuld

Antal kuld/år: 1 kuld/år

Rugetid: 28-30 dage

Ungetid: 32-37 dage

Bestand: 3.000-4.000 par (2000)

Levealder (max.): 21 år

Udbredelse, verden: Det meste af Europa sydpå til Nordafrika, østpå til sydvestlige Kina

Beskyttelse: Fredet

Stand/trækfugl: Standfugl

Stemme: Natuglehannen har et karakteristisk tuden uuh – uhuhuhuhuuu. Fra hunnen høres et skarpt giii-wik

Vi har flere ugler du kan møde helt tæt på samt i reservatet hvor de flyver rundt i 300kvm.

Se videoer fra monkey World her!