Depression

Alt for mange går rundt med en depression. Monkey World ønsker at hjælpe til selvhjælp.

Hvad er depression:

Depression er en psykisk sygdom. Den viser sig ved vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og øget træthed. Det er en sygelig tilstand, som ikke skyldes dovenskab, personlig svaghed eller mangel på evne til at tage sig sammen. Ting, som tidligere ville gøre en i godt humør og glad, er nu ligegyldige og tomme. Man oplever ingen glæde – hverken i samliv med kæreste eller ægtefælle, ved arbejde eller uddannelse eller i fritidsaktiviteter.

Symptomerne skal have stået på i mindst to uger. Man skelner mellem svære, moderate og lettere depressioner.

Hovedsymptomerne er nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og øget tendens til at blive træt.

Depression: Nyhed, behandlinger med Fiskespa

Andre symptomer kan være

 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Selvmorstanker
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed, uro eller hæmning
 • Søvnforstyrrelser
 • Søvnløshed
 • Nedsat appetit eller vægttab

Forekomsten af depressioner er øget de sidste årtier, specielt de lettere og moderate. Man regner med, at 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd får en behandlingskrævende depression i løbet af livet.

Tilbage til forsiden

Dyr kan hjælpe mod en depression

Depression
Dyr får dig til at glemme tid og sted

At være sammen med dyr eller måske træne dem, fodre dem, kæle eller bare få dem til at se på dig, følge dig osv. kan være det der skal til for du kan få det en anelse bedre. Det tager tid at komme ud af det man er havnet i. Det vi ser, er at dyr hjælper mange med hvad vi end slås med inden i.

Hvorfor får man depression:

Depression opstår i et samspil mellem medfødt arvelig sårbarhed og andre, ofte ydre belastende forhold. Man regner med, at arvelige forhold forklarer ca. halvdelen af den variation, der er i, om man udvikler depression eller ej. Andre, ofte ydre forhold, forklarer den anden halvdel.

Nogle mennesker er født med gener, som øger risikoen for at reagere med depression ved ydre belastende hændelser. Det kan f.eks. være en særlig variant af det gen, som bestemmer bindingen af stoffet serotonin til nervespalten. Det øger deres risiko for at udvikle depression, hvis de oplever stressende begivenheder i livet. Det kan f.eks. være at blive fyret fra sit arbejde.

Også andre biologiske forhold kan være medvirkende årsag til depression. Det kan være lavt stofskifte og mangel på sollys ved vinterdepression. Visse typer medicin kan også forårsage depression.

I mange tilfælde har den deprimerede forud for depressionen oplevet stressende begivenheder i sit liv eller hændelser, som beskrives som smertefulde eller skamfulde. Hændelsen kan være et reelt tab, men det kan også være knyttet til egne forventninger om andre eller en selv.

Mennesker med tendens til ængstelighed og bekymringer har øget risiko for at udvikle depression. Dette gælder også mennesker med let vakt angst eller tvangspræg.

En række andre faktorer har også betydning for, om man udvikler depression. Det gælder sociale forhold, herunder uddannelse, arbejde og socialt netværk samt økonomiske forhold.

Hvad er symptomerne på depression:

Mindst 2 ugers varighed af nedenfor nævnte symptomer:

 • Mindst 2 af følgende depressive kernesymptomer:
 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Nedsat energi eller øget tendens til at blive træt

B: Mindst 2 følgende ledsagesymptomer:

 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Tanker om død eller selvmord
 • Tænke- eller koncentrationsbesvær
 • Indre uro eller rastløshed (agitation) eller hæmning
 • Søvnforstyrrelser
 • Appetit- eller vægtændring

 

Ved svær depression skal alle 3 symptomer under A + mindst symptomer under B være til stede.

Ved moderat depression skal mindst 4 symptomer under B være til stede.

 

 

Hvordan kan vi hjælpe dig med din depression

Hvad kan vi tilbyde:

Vi tilbyder en konsultation, 30-60min, så vi kender din baggrund, hvem du er og hvorfor du er kommet dertil hvor du er. Vi ønsker i fællesskab med dig at bruge din historie til at hjælpe andre.

Med i prisen får du efter konsultation, 1times ”pause kultur”, over de næstkommende 3 dage (3x1time). Din ”pause kultur” forgår i rolige omgivelser, som en terapi til dig, så du langsomt finder dig selv, finder roen og får tid til dig.

Terapi/selvterapi

I alt 4 dage af 30-60min, hvor du tager en pause fra dit liv, genfinder roen via rislende vand, beroligende musik, Japanske karper, papegøjer, og mange andre dyr efter dit valg.

Du får muligheden for at arbejde med dig selv via værktøjer, så du kan arbejde med dine problemer.

Skulle du få brug for flere sessioner, så finder vi også ud af det.

Send os en mail på info@monkeyworld.dk så skal vi hjælpe dig så godt vi kan.

Bemærk, hvis du har lyst til det:

Vil der være mulighed for gruppe konsultationer, hvis andre stress klienter er klar til det og har lyst.

 

Bestil konsultation her: info@monkeyworld.dk

Her kan du starte med at slappe af og finde dig selv og dit indre jeg

 

Tilbage til forsiden