Guløret Terrapin

Der er Guløret Terrapin, I Monkey World. I regnskoven, bor der forskellige arter af skildpadder, blandt andet guløret terrapiner. De bor i en sø indenfor, som befinder sig i regnskoven. Her bor der også en familie af paryktamariner, der løber og springer fra gren til gren henover søen. I denne sø i regnskoven, kan man også møde rødøret terrapiner, guldskildpadder, comberland skildpadder og moskusskildpadder.
I denne indendørs sø, kan du også støde på stør, guldfisk, hajer, piranha’er (piratfisk) og vores helt egen japanske karpe yngel.
Dansk navn Guløret Terrapin
Engelsk navn Yellow-bellied slider
Videnskabeligt navn Trachemys scripta scripta
Udbredelse/levested Sydøstlige USA. Især Florida
Vægt De kan veje op til 2 kg
Højde/længde Hunnerne får en gennemsnitlig størrelse på omkring 28 cm i længden, hvor hannerne holder sig under de 20 cm.
Levealder I Gennemsnit op til 20 år i naturen, men i fangenskab ca. 40 år.
Drægtighed/rugetid Mellem 2-3 måneder
Antal unger Mellem 6-10 æg klægger efter 50dage
Kønsmoden Hannen efter 3 – 5 år / Hunnen efter 5 – 7 år.
Føde Tørfoder, der kan købes hos dyrehandleren. Men ellers lever de af fisk, insekter og grønt.

Det er IKKE tilladt at forhandle eller overdrage rødøret terrapin, guløret terrapin eller Cumberland-terrapin indenfor EU. Dermed er det heller ikke lovligt at forhandle den i Danmark.

Guløret Terrapin

Guløret Terrapin er en sumpskildpadde, der lever både i vand- og på land.
I naturen bruger sumpskildpadderne sten, planter, stammer osv. når de skal  sole sig. De bruger sollyset til at danne D3-vitamin, som skildpadderne især ungerne bruger til at vokse.

Terrapiner kan leve i en havedam og i et terrarie. I havedammen får skildpadderne varmen fra solen, men det gør de ikke, hvis de er i et terrarie!

På landdelen, bruger man en lyskilde/ultrasun i form af en elpære. Elpæren skal varme landdelen op til en 30-35 grader, derudover udgør elpæren det for en kunstig sol.

Vandstanden i terrariet bør være lige så højt som skildpaddens skjold. Men skildpadden skal kunne nå overfladen med næseborene, når den ”står” på bagbenene. Vandet skal være omkring 25-27 grader. Luften skal være lidt varmere. Om natten er det vigtigt med en høj luftfugtighed, så derfor sænker man varmen lidt.
Når man skal fodre sumpskildpadder, skal man fodre efter, at de rovdyr. Det vil sige at de skal have 90 % kød og 10 % planteføde. Fx snegle, myggelarver, regnorme, muslinger, rejer, friske filer fra fiskedammen, melorme, små fisk, mælkebøtter, broccoli og gulerødder.

———————————————————————————————————————Skildpaddernes Historie:

Skildpadden har levet i ca. 200 millioner år, men er i dag truet af  os mennesker.
Der findes omkring 272 forskellige skildpaddearter. 

Skildpadder lever mange forskellige steder i verden.

Skildpadder er krybdyr.

I Danmark har vi også en skildpadde: den europæiske sumpskildpadde (Emys orbicularis).

Skildpadderne så dagens lys for ca. 200 millioner år siden.

Vi synes skildpadderne er sjove fordi de har en lang historie.

Skildpadderne har nemlig levet side om side med dinosaurerne, og længe efter dinosaurerne uddøde.

Tænk skildpadderne har mødt de første mennesker på jorden.

Skildpadderne kan opdeles i henholdsvis landskildpadder, havskildpadder og ferskvandsskildpadder.

Guløret Terrapin Skjoldet:


Skildpaddernes skjold beskytter selve skildpadden. Derudover beskytter skjoldet skildpadden mod fjender, som de ikke har så mange af.

Skildpadder i vand har flade skjolde, så de kan glide igennem vandet.

Skildpadder på land har høje skjolde, så rovdyr ikke kan gabe over dem.

Skildpadden vokser sammen med skjoldet:
Skildpaddernes ribben og ryghvirvler er vokset sammen med skjoldet. den kan ikke kan bevæge sine ribben, når den trækker vejret. den bruger i stedet de muskler, som sidder øverst på benene, for at cirkulere luft.

Krybdyr har oftest et tandsæt med meget primitive tænder, som de kan holde fast, rive og flænse med. Skildpadder har ikke tænder, men et skarpt hornnæb, som skærer føden i stykker. De fleste skildpadder er planteædere og spiser også græs, blade og frugt. Der findes også kødædende skildpadder. Ferskvandsskildpadderne spiser små insekter og krebsdyr, hvor havskildpaddernes føde består af tang, vandmænd og bløddyr mm.

Yngel Guløret Terrapin:

Alle skildpaddearter lægger deres æg på land. De fleste arter graver deres æg ned, og æggene udruges ved varmen i jorden. Det er ikke skildpadderne, der ruger på æggene.

Ungerne klarer sig selv når de udklægges. Nogle skildpadder lægger mellem et og fire æg, mens andre lægger over 100. Under udklækningen bruger ungerne deres ægtand til at få hul på skallen. Ægtanden forsvinder igen kort tid efter udklækningen, da de ikke skal bruge den igen.

Hunnerne kan lægge æg flere gange efter en parring, de har en såkaldt “sædgemmer” og kan befrugte æggene senere hvis de vil.

Livet i de lune klimabælter:

Mange ferskvandsskildpadder i det lune klimabælte graver sig ned i mudderet i vintersæsonen hvor de går i dvale.

Skildpadden er et krybdyr og har brug for varme for at holde sig i gang. I dvale perioden, nedsættes stofskiftet væsentligt, og den behøver ikke at søge mod overfladen for at ånde. Skildpadden får sin nødvendige ilt fra vandet omkring hvor den optager ilten igennem analsækkene ved endetarmen.

Skildpadden er truet:

Skildpadden er hårdfør og har eksisteret i ca. 200 millioner år, men menneskets aktivitet gør den sårbar.

Der findes ca. 272 forskellige skildpaddearter, men halvdelen er på den såkaldte IUCN-rødliste.

Alle syv havskildpaddearter er på den røde liste. før i tiden fangede søfolk havskildpadder, som de tog om bord på deres skibe.

Den Guløret Terrapin kunne overleve i lang tid uden vand og føde, så søfolkene havde friskt kød i lang tid.

Den dag i dag indfanges mange havskildpadder pga. kødet og æggene, som de lokale spiser. Fiskeriet er stigende, og mange skildpadder ender i fiskernes net. Særligt omkring ynglepladserne indfanges mange skildpadder. Skildpadden dør, når den fanges, og æggene går til.

Skildpadderne er truede, på grund af  turistindustrien vokser år efter år.

Flere hoteller bygges og turisterne søger til de små strande, som skildpadderne yngler på. Menneskernes res nysgerrighed distraherer skildpadderne. Elektrisk lys desorienterer ungerne, så de ikke kan finde vandet, og turisterne træder ofte uden at vide det i skildpaddernes reder.

Skildpadderne skifter ikke strand, når de forstyrres, de vender altid tilbage til de samme strande år efter år.

Turister køber smykker og andre effekter lavet af skildpaddens skjold, hvilket også udrydder skildpadderne.

Over 1/2 af alle arter er stærkt truet.

Monkey World prøver at hjælpe i Danmark:

Der er redningscentre for skildpadder. Her indsamler man skildpadder fra hjem hvor man ikke længere har plads eller tid.

Vi ønsker at indsamle penge til:

  • Bygge bedre faciliteter til at opdrætte truede skildpadder
  • Redde konfiskerede skildpadder fra dårlige vilkår, ulovlig import m.m.
  • At kunne give skildpadderne et trygt og sikkert hjem.

Monkey World er for børn og unge i Gilleleje og dens omegn. Vi vil gerne gøre noget for børn og unge, der har det svært. Det kan være udviklingshæmmede, kræftramte, skilsmissebørn, autisme, stressramte børn og unge uden et sted at kunne være sig selv. Monkey World er et sted, hvor man kan tage en pause fra hverdagen og tage et par dybe indåndinger i et afslappet, afstressende og roligt miljø på en ny måde, med rislende vand og med en Moskusskildpadde hyggelige dasen i baggrunden.

Her kan du læse om flere af vores dyr

Tilbage til forsiden

Skrevet af Dennis juli 2014