Kaspisk/Comberland sumpskildpadde

Kaspisk/Comberland sumpskildpadde, i den regnskov vi har i Monkey World, bor der mange forskellige typer skildpadder, blandt andet comberland skildpadder. De bor i den indendørs sø, som befinder sig i regnskoven. Her bor der også en familie af paryktamariner, der løber og springer fra gren til gren henover søen. I den samme sø i regnskoven, kan man også møde moskusskildpadder, guldskildpadder, guløret terrapiner og rødøret terrapiner.
I denne indendørs sø, kan du også støde på den japanske karpe yngel, hajer, stør, guldfisk og piranha’er (piratfisk).
Det er IKKE tilladt at forhandle eller overdrage rødøret terrapin, guløret terrapin eller Cumberland-terrapin indenfor EU. Dermed er det heller ikke lovligt at forhandle den i Danmark.

Hvid/Kaspisk/Comberland sumpskildpadde

(Mauremys caspica)

Kaspisk/Comberland sumpskildpadde

Den Kaspiske skildpadde eller stribet -hals terrapin ( Mauremys caspica ) er en art af skildpadder i familien Geoemydidae ( Bataguridae )

Her kan du se en guldskildpadde lægge æg

Land

Den Kaspisk/Comberland sumpskildpadde bor i den østlige Middelhavsområde .

Denne ferskvands skildpadde kan ses i floden og søer nær Dalyan , som ellers blev berømt for sin truede havskildpaddearter

Dalyan opnåede international berømmelse i 1987, da udviklere ønskede at bygge et luksushotel på den nærliggende Iztuzu Strand , der er en grobund for den truede uægte havskildpaddeart.

[wpdevart_youtube]mRzb1TirIMY?rel=0[/wpdevart_youtube]

Vores gode ven af huset Claus fra krybdyrinternatet fortæller lidt om denne art.

Den 3/8 16 træder der en ny lov i kræft.

Det er ikke længere lovligt at købe, sælge eller videregive den Kaspisk/Comberland sumpskildpadde til internater eller pensionater som Monkey World, der ønsker at give dyrene en god og tryg alderdom.

Det betyder at du som privat person ikke må slippe den Kaspisk/Comberland sumpskildpadde ud i naturen/mosen eller give den til nogle andre, der kunne give skildpadden et langt og trygt liv.

Kan du ikke længere have din skildpadde, er du tvunget til at lade dyrlægen aflive den, på din regning naturligvis.

Vi er meget glade og stolte af, vi har kunne hjælpe med at indsamle og sørge for en del skildpadder får en god pension hos os inden denne dato.

Tilbage til forsiden—————————————————————————————————————————————————————————————

Skildpaddernes Historie:

Skildpadden har levet i ca. 200 millioner år, men er i dag truet af  os mennesker.
Der findes omkring 272 forskellige skildpaddearter. 

Skildpadder lever mange forskellige steder i verden.

Skildpadder er krybdyr.

I Danmark har vi også en skildpadde: den europæiske sumpskildpadde (Emys orbicularis).

Skildpadderne så dagens lys for ca. 200 millioner år siden.

Vi synes skildpadderne er sjove fordi de har en lang historie.

Skildpadderne har nemlig levet side om side med dinosaurerne, og længe efter dinosaurerne uddøde.

Tænk skildpadderne har mødt de første mennesker på jorden.

Skildpadderne kan opdeles i henholdsvis landskildpadder, havskildpadder og ferskvandsskildpadder.

Skjoldet:

Skildpaddernes skjold beskytter selve skildpadden. Derudover beskytter skjoldet skildpadden mod fjender, som de ikke har så mange af.

Skildpadder i vand har flade skjolde, så de kan glide igennem vandet.

Skildpadder på land har høje skjolde, så rovdyr ikke kan gabe over dem.

Skildpadden vokser sammen med skjoldet:
Skildpaddernes ribben og ryghvirvler er vokset sammen med skjoldet. den kan ikke kan bevæge sine ribben, når den trækker vejret. den bruger i stedet de muskler, som sidder øverst på benene, for at cirkulere luft.

Krybdyr har oftest et tandsæt med meget primitive tænder, som de kan holde fast, rive og flænse med. Skildpadder har ikke tænder, men et skarpt hornnæb, som skærer føden i stykker. De fleste skildpadder er planteædere og spiser også græs, blade og frugt. Der findes også kødædende skildpadder. Ferskvandsskildpadderne spiser små insekter og krebsdyr, hvor havskildpaddernes føde består af tang, vandmænd og bløddyr mm.

Yngel:

Alle skildpaddearter lægger deres æg på land. De fleste arter graver deres æg ned, og æggene udruges ved varmen i jorden. Det er ikke skildpadderne, der ruger på æggene.

Ungerne klarer sig selv når de udklægges. Nogle skildpadder lægger mellem et og fire æg, mens andre lægger over 100. Under udklækningen bruger ungerne deres ægtand til at få hul på skallen. Ægtanden forsvinder igen kort tid efter udklækningen, da de ikke skal bruge den igen.

Hunnerne kan lægge æg flere gange efter en parring, de har en såkaldt “sædgemmer” og kan befrugte æggene senere hvis de vil.

Livet i de lune klimabælter:
Mange ferskvandsskildpadder i det lune klimabælte graver sig ned i mudderet i vintersæsonen hvor de går i dvale.

Skildpadden er et krybdyr og har brug for varme for at holde sig i gang. I dvale perioden, nedsættes stofskiftet væsentligt, og den behøver ikke at søge mod overfladen for at ånde. Skildpadden får sin nødvendige ilt fra vandet omkring hvor den optager ilten igennem analsækkene ved endetarmen.

Skildpadden er truet:

Skildpadden er hårdfør og har eksisteret i ca. 200 millioner år, men menneskets aktivitet gør den sårbar.

Der findes ca. 272 forskellige skildpaddearter, men halvdelen er på den såkaldte IUCN-rødliste.

Alle syv havskildpaddearter er på den røde liste. før i tiden fangede søfolk havskildpadder, som de tog om bord på deres skibe.

Skildpadderne kunne overleve i lang tid uden vand og føde, så søfolkene havde friskt kød i lang tid.

Den dag i dag indfanges mange havskildpadder pga. kødet og æggene, som de lokale spiser. Fiskeriet er stigende, og mange skildpadder ender i fiskernes net. Særligt omkring ynglepladserne indfanges mange skildpadder. Skildpadden dør, når den fanges, og æggene går til.

Skildpadderne er truede, på grund af  turistindustrien vokser år efter år.

Flere hoteller bygges og turisterne søger til de små strande, som skildpadderne yngler på. Menneskernes res nysgerrighed distraherer skildpadderne. Elektrisk lys desorienterer ungerne, så de ikke kan finde vandet, og turisterne træder ofte uden at vide det i skildpaddernes reder.

Skildpadderne skifter ikke strand, når de forstyrres, de vender altid tilbage til de samme strande år efter år.

Turister køber smykker og andre effekter lavet af skildpaddens skjold, hvilket også udrydder skildpadderne.

Over 1/2 af alle arter er stærkt truet.

Monkey World prøver at hjælpe i Danmark:
Der er redningscentre for skildpadder. Her indsamler man skildpadder fra hjem hvor man ikke længere har plads eller tid.

Vi ønsker at indsamle penge til:

  • Bygge bedre faciliteter til at opdrætte truede skildpadder
  • Redde konfiskerede skildpadder fra dårlige vilkår, ulovlig import m.m.
  • At kunne give skildpadderne et trygt og sikkert hjem.

Monkey World er for børn og unge i Hornbæk og dens omegn. Vi vil gerne gøre noget for børn og unge, der har det svært. Det kan være udviklingshæmmede, kræftramte, skilsmissebørn, autisme, stressramte børn og unge uden et sted at kunne være sig selv. Monkey World er et sted, hvor man kan tage en pause fra hverdagen og tage et par dybe indåndinger i et afslappet, afstressende og roligt miljø på en ny måde, med rislende vand og padernes hyggelige dasen i baggrunden.

Tilbage til forsiden

Skrevet af Dennis juli 2014