Moskusskildpadde

Moskusskildpadde I Monkey Worlds regnskov, kan ses flere steder, men Moskusskildpadden er et nat dyr. I regnskoven bor der mange forskellige arter af skildpadder, blandt andet moskusskildpadder. De bor i en indendørs sø, som befinder sig midt i vores regnskov. Der også en familie af paryktamariner, som løber og springer fra gren til gren henover skildpaddernes sø. I denne indendørs sø, kan man også møde guløret terrapiner, rødøret terrapiner, guldskildpadder og comberland skildpadder.
I denne indendørs sø, kan du også støde på hajer, piranha’er (piratfisk), vores japanske karpe yngel, guldfisk og stør.

Moskusskildpadde

Kort om dyrene:

Tilbage til forsiden

Moskusskildpadde

En Moskusskildpadde er sky, samtidig er skildpadden aften- og nataktive, derfor ser man ikke skildpadden meget oppe på land.

Men en moskusskildpadde vil kravle op på land og skal derfor have en solplads, som alle andre vandlevende skildpadder.

Når moskusskildpaddens akvarium står et roligt sted og vender sig til omgivelserne, det tager normalt flere måneder, for voksne dyr, så vil du måske se skildpadden kravle op på land, imens du er stille i nærheden.

Moskusskildpadden er en rigtig god begynder skildpadde, på grund af den voksne skildpaddes, lille størrelse og forholdsvis nemme pasning.

Moskusskildpadde = Akvarie skildpadde

Moskusskildpadder er ikke et udpræget socialt dyr i naturen, men kan som regel med fordel sagtens holdes i små grupper/par, f.eks. tre hunner og en han. Kønsmodne hanner skal man ikke sætte sammen, pga. territorial aggression. I det hele taget skal man tage højde for, at visse individer kan være mere bidske/uomgængelige, og dermed uegnede til, at gå i grupper. Hvis flere individer sættes sammen, skal man selvfølgelig observere dem tæt i start perioden. Dyrene skal have mange muligheder for at kunne skjule sig, i et akvarium, sørg for at der er huler, trærødder, eventuelt dekorationer, dyrene kan gemme sig i (pas på, at skildpadden kan komme ud, af en dekoration) og bag ved. Har moskusskildpadder bundlag, i deres akvarium, så vil de grave huller i bundlaget, der vil de kunne ligge, hele dagen og føle sig beskyttet.

Voksne dyr, skal kun fodres hver anden til tredje dag. Resten af dagene er fastedage. Moskusskildpadder kan æde meget, så pas på med overfodring.

———————————————————————————————————————Skildpaddernes Historie:

Skildpadden har levet i ca. 200 millioner år, men er i dag truet af  os mennesker.
Der findes omkring 272 forskellige skildpaddearter. 

Skildpadder lever mange forskellige steder i verden.

Skildpadder er krybdyr.

I Danmark har vi også en skildpadde: den europæiske sumpskildpadde (Emys orbicularis).

Skildpadderne så dagens lys for ca. 200 millioner år siden.

Vi synes skildpadderne er sjove fordi de har en lang historie.

Skildpadderne har nemlig levet side om side med dinosaurerne, og længe efter dinosaurerne uddøde.

Tænk skildpadderne har mødt de første mennesker på jorden.

Skildpadderne kan opdeles i henholdsvis landskildpadder, havskildpadder og ferskvandsskildpadder.

Moskusskildpadde Skjoldet:


Skildpaddernes skjold beskytter selve skildpadden. Derudover beskytter skjoldet skildpadden mod fjender, som de ikke har så mange af.

Skildpadder i vand har flade skjolde, så de kan glide igennem vandet.

Skildpadder på land har høje skjolde, så rovdyr ikke kan gabe over dem.

Skildpadden vokser sammen med skjoldet:
Skildpaddernes ribben og ryghvirvler er vokset sammen med skjoldet. den kan ikke kan bevæge sine ribben, når den trækker vejret. den bruger i stedet de muskler, som sidder øverst på benene, for at cirkulere luft.

Krybdyr har oftest et tandsæt med meget primitive tænder, som de kan holde fast, rive og flænse med. Skildpadder har ikke tænder, men et skarpt hornnæb, som skærer føden i stykker. De fleste skildpadder er planteædere og spiser også græs, blade og frugt. Der findes også kødædende skildpadder. Ferskvandsskildpadderne spiser små insekter og krebsdyr, hvor havskildpaddernes føde består af tang, vandmænd og bløddyr mm.

Yngel:

Alle skildpaddearter lægger deres æg på land. De fleste arter graver deres æg ned, og æggene udruges ved varmen i jorden. Det er ikke skildpadderne, der ruger på æggene.

Ungerne klarer sig selv når de udklægges. Nogle skildpadder lægger mellem et og fire æg, mens andre lægger over 100. Under udklækningen bruger ungerne deres ægtand til at få hul på skallen. Ægtanden forsvinder igen kort tid efter udklækningen, da de ikke skal bruge den igen.

Hunnerne kan lægge æg flere gange efter en parring, de har en såkaldt “sædgemmer” og kan befrugte æggene senere hvis de vil.

Livet i de lune klimabælter:

Mange ferskvandsskildpadder i det lune klimabælte graver sig ned i mudderet i vintersæsonen hvor de går i dvale.

Skildpadden er et krybdyr og har brug for varme for at holde sig i gang. I dvale perioden, nedsættes stofskiftet væsentligt, og den behøver ikke at søge mod overfladen for at ånde. Skildpadden får sin nødvendige ilt fra vandet omkring hvor den optager ilten igennem analsækkene ved endetarmen.

Skildpadden er truet:

Skildpadden er hårdfør og har eksisteret i ca. 200 millioner år, men menneskets aktivitet gør den sårbar.

Der findes ca. 272 forskellige skildpaddearter, men halvdelen er på den såkaldte IUCN-rødliste.

Alle syv havskildpaddearter er på den røde liste. før i tiden fangede søfolk havskildpadder, som de tog om bord på deres skibe.

Skildpadderne kunne overleve i lang tid uden vand og føde, så søfolkene havde friskt kød i lang tid.

Den dag i dag indfanges mange havskildpadder pga. kødet og æggene, som de lokale spiser. Fiskeriet er stigende, og mange skildpadder ender i fiskernes net. Særligt omkring ynglepladserne indfanges mange skildpadder. Skildpadden dør, når den fanges, og æggene går til.

Skildpadderne er truede, på grund af  turistindustrien vokser år efter år.

Flere hoteller bygges og turisterne søger til de små strande, som skildpadderne yngler på. Menneskernes res nysgerrighed distraherer skildpadderne. Elektrisk lys desorienterer ungerne, så de ikke kan finde vandet, og turisterne træder ofte uden at vide det i skildpaddernes reder.

Skildpadderne skifter ikke strand, når de forstyrres, de vender altid tilbage til de samme strande år efter år.

Turister køber smykker og andre effekter lavet af skildpaddens skjold, hvilket også udrydder skildpadderne.

Over 1/2 af alle arter er stærkt truet.

Monkey World prøver at hjælpe i Danmark:

Der er redningscentre for skildpadder. Her indsamler man skildpadder fra hjem hvor man ikke længere har plads eller tid.

Vi ønsker at indsamle penge til:

  • Bygge bedre faciliteter til at opdrætte truede skildpadder
  • Redde konfiskerede skildpadder fra dårlige vilkår, ulovlig import m.m.
  • At kunne give skildpadderne et trygt og sikkert hjem.

Monkey World er for børn og unge i Gilleleje og dens omegn. Vi vil gerne gøre noget for børn og unge, der har det svært. Det kan være udviklingshæmmede, kræftramte, skilsmissebørn, autisme, stressramte børn og unge uden et sted at kunne være sig selv. Monkey World er et sted, hvor man kan tage en pause fra hverdagen og tage et par dybe indåndinger i et afslappet, afstressende og roligt miljø på en ny måde, med rislende vand og med en Moskusskildpadde hyggelige dasen i baggrunden.

Her kan du læse om flere af vores dyr

Tilbage til forsiden

Skrevet af Dennis juli 2014