Netto

Netto er sponsor i Monkey World med madspildsordning.

Netto

Et liv med omtanke for hverdagens forbrug er også et liv med omtanke for miljøet. At komme madspild til livs resulterer i mindsket CO2-udledning og derved i mindre drivhuseffekt og dermed i en opbremsning af den globale opvarmning. I 2050 er vi 9 milliarder mennesker på Jorden.

Vi siger derfor dagligt tak for Netto, der altså både hjælper dyrene i Monkey World, miljøet og CO2-udledningen.

Netto

Madsspilds Sponsor fra 2015

Vi er så heldige i Monkey World, at den lokale Netto i Ullerød (Hillerød) har hjulpet os med deres spild af grønt, siden 2015. I dag har vi mange dyr rundt i regnskoven og parken, som nyder godt af den grønt, der ikke kan sælges. Det er en stor hjælp for os økonomisk, og det betyder vores dyr og unge i forløb, kan hygge sig sammen med fodringer, håndtæmninger mm. Vi ved jo alle at mad går i hjertet på enhver, også dyr.

Netto hjælper andre

Netto vil gerne være med til at hjælpe børn og unge der har det svært, derfor har de valgt at hjælpe lokalt i Monkey World, så vi i fælleskab kan hjælpe endnu flere.

Netto hjælper ikke kun Monkey World

 • Netto er med til at mindske miljøbelastning og CO2-udledning via medspildsordningen.
 • Netto er med til at passe på Jordens i forvejen knappe ressourcer samt mindske naturbeslaglæggelsen.
 • Netto opfordrer dig og mig til at tage ansvar i en verden, hvor på verdensplan ca. hver 9. barn, kvinde og mand mangler mad.
 • Sammen med Monkey World kan vi inspirere vores omgangskreds og på lang sigt få hele fødevareværdikæden til at mindske madspild.

Netto

Stop Spild Af Mad bevægelsen er etableret for alle, der ønsker at bidrage med tanker, ideer og handlinger til, hvordan vi kommer madspild til livs. Et liv med omtanke for hverdagens forbrug er også et liv med omtanke for miljøet. At komme madspild til livs resulterer i mindsket CO2-udledning og derved i mindre drivhuseffekt og dermed i en opbremsning af den globale opvarmning.

I 2050 er vi 9 milliarder mennesker på Jorden. Til den tid bliver der brug for alle de fødevarer, vi kan producere – og vi kan ikke fortsætte med spild af mad, som vi gør i dag, hvor en tredjedel af al verdens mad går til spilde. Madspild er ikke bare et klima- og et miljøproblem, det er også et ressourceproblem.

Bliv lidt klogere på emnet madspild

 • Hvad betyder madspild for klimaet?
 • Hvem er de største madspildere i Danmark?
 • Hvad smider folk mest ud?
 • Se en nyttig guide om madspild.

Hvad er forskel på madspild og madaffald?

Madspild er god spiselig mad, der kunne være spist af mennesker, men af en eller anden årsag er blevet smidt ud. Der er forskel på madspild og madaffald. Madaffald er ifølge Miljøstyrelsen alt affald, som stammer fra mad. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er egnet til at blive spist. Eksempler på madspild er brød, hele frugter, grønt og middagsrester. Eksempler på madaffald er æggeskaller, kaffegrums og kernehuse.

Hvor meget mad smides der ud i Danmark?

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at vi i Danmark samlet set hvert år smider for over 700.000 ton mad ud, som kunne være spist. Husholdningernes madspild udgør 260.000 ton per år. I servicesektoren er der et årligt madspild på 227.000 ton, heraf 163.000 ton fra detailhandlen, 29.000 ton fra hoteller og restauranter, og 31.000 ton fra institutioner og storkøkkener om året. Madspild fra primærproduktionen udgør 100.000 ton per år, mens fødevareindustrien står for et årligt madspild på 133.000 ton.

Ifølge Landbrug & Fødevarer koster madspild danske husholdninger 13,5 milliarder kroner om året inklusiv moms og afgifter. Alle de spiselige fødevarer, der årligt spildes i Danmark, svarer til syv gange vægten af Marmorkirken og 3,8 % af den samlede CO2-udledning, der hvert år udledes fra Danmark, estimerer Miljø- og Fødevareministeriet.

Hvem er de største madspildere i Danmark?

Miljøstyrelsen estimerer årligt madspild i Danmark således:

 • Husholdningerne: 36 %
 • Detailhandlen: 23 %
 • Fødevareindustrien: 19 %
 • Primærproduktionen: 14 %
 • Institutioner og storkøkkener: 4 %
 • Hoteller og restauranter: 4 %

Hvilke madvarer smider danskerne oftest ud?

Her er ifølge Landbrug & Fødevarer en top-ti liste over de madvarer, som danskerne oftest smider ud:

 • Middagsrester indeholdende fisk, fjerkræ og kød (inklusiv rent, tilberedt kød) (forarbejdet): 14 %
 • Friske grøntsager (ikke forarbejdet): 13 %
 • Brød og kager med datomærkning: 12 %
 • Frisk frugt (ikke forarbejdet): 9 %
 • Kartofler og grøntsager (forarbejdet): 8 %
 • Mejeriprodukter (ikke forarbejdet): 5 %
 • Pålæg af fisk, fjerkræ, kød (ikke forarbejdet): 4 %
 • Andre tørvarer (slik, nødder, rosiner med videre), (ikke forarbejdet): 4 %
 • Fersk og frossen fisk, fjerkræ og kød (ikke forarbejdet): 3 %
 • Brød med pålæg – herunder også madpakker (forarbejdet): 3 %

Hvor meget mad smides der ud i verden?

Ifølge FN går en tredjedel af alt mad til spilde. Det globale madspild udgør 1,3 milliarder ton om året og er nok til at brødføde tre milliarder mennesker. I udviklingslandene sker 40 % af fødevaretab ved efter-høst (food loss) og i forarbejdningsled, mens der i de industrialiserede lande sker mere end 40 % af madspild ved detail- og forbrugerled (food waste).

I år 2050 runder verdens befolkning ni milliarder mennesker – til den tid skal verdens fødevareproduktion øges med 70 % for at efterkomme behovet. Reduktion af madspild, fødevaretab og udnyttelse af den producerede mad er derfor blandt de centrale forudsætninger.

Video

Se videoer fra Monkey World her! husk at Subscribe