Krybdyr

Krybdyr

Krybdyr er dyr med tyk, tør og skællet hud, som lever på land. De fleste arter lægger æg, nogle føder levende unger. Deres æg har en hård skal, der beskytter mod udtørring. Deres kropstemperatur varierer i modsætning til pattedyrs og fugles.

Krybdyr er spændende hobbydyr, der skal holdes i terrarier, som efterligner deres naturlige habitat.

Krybdyr

Blå leguan

Krybdyr er æglæggende dyr med fire ben

Krybdyr kaldes undertiden også reptiler, afledt fra deres latinske navn Reptilia, som kommer fra verbet “at krybe”.

Krybdyr er en stor familie af hvirveldyr, som omfatter ca. 6.000 arter verden rundt. Denne dyrefamilie inddeles i fire underarter: Crocodilia (krokodiller), Rhynchocephalia (tuataraer), Squamata (øgler og slanger) og Chelonia (skildpadder).

Krybdyr er alle æglæggende dyr med fire ben eller nedstammende fra firbenede forfædre. De er desuden kendetegnet ved at være vekselvarme og tilpasse sig omgivelsernes temperatur.

Deres fordøjelse er langsom, og de er hovedsageligt kødædere. Deres hud er skællet og tyndere end huden hos pattedyr.

Stort udvalg af levende foder til krybdyr

Hos Monkey World har vi levende foder til krybdyr.

Er du interesseret i krybdyr, kan du læse meget mere om de forskellige arter vi har i Monkey World, som skildpadder, leguaner, skægagamer, vandagamer, landskildpadder m.m.

Reptiler er ikke kæledyr

Reptiler er ikke kæledyr, og det kan ikke siges nok gange. De er generelt ikke glade for at blive nusset eller samlet op, da det i naturen ville være ensbetydende med, at et rovdyr har fået fat på dem.

I værste fald kan det stresse dem, hvilket fører til et sænket immunforsvar og dermed en kortere levetid. Det bedste vil oftest være at lade dem være i fred i de habitater, man har indrettet til dem og kun håndtere dem, hvis det er absolut nødvendigt.

Pleje af krybdyr

Den optimale indretning af terrarium eller bur til et krybdyr efterligner dyrets naturlige habitat så meget som muligt, både hvad angår luftfugtighed, temperatur og indretning.

Skildpadder

Skildpadder kendes ofte på deres skjold, der dækker det meste af deres krop. Skjoldet beskytter skildpadderne mod rovdyr.

Visse vandlevende arter har dog ingen skjold. De fleste skildpadder er planteædere, men der er også arter, der er rovdyr og ådselsædere.

 

Foderet skal også være nøje afstemt med dens naturlige behov og man skal, ligesom med alle andre kæledyr, sætte sig grundigt ind i dens behov. Krybdyr vil gøre alt, hvad de kan, for ikke at afsløre svaghed og det kan derfor være meget svært at opdage sygdom, inden det er for sent.

Det er sværere for mennesker at aflæse krybdyr end andre pattedyr, da en stor del af den mimik, vi normalt forholder os til, er enten ikkeeksisterende eller betyder noget helt andet.

En skildpadde, der lukker øjnene, når den bliver aet, signalerer eksempelvis oftest stress og altså ikke nydelse, som det ville være hos et pattedyr.

Slanger og øgler

Der findes ca. 2.700 slangearter verden over. Slanger har en særdeles veludviklet lugtesans, som anvendes, når f.eks. et byttedyr skal spores. Synet hos slanger er generelt ikke særligt skarpt, men til gengæld er de utroligt gode til at registrere bevægelser.

Øgler forekommer på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis, og der findes ca. 3.000 arter. De fleste arter findes dog i tropiske og subtropiske områder. Der findes både arter, som har veludviklede lemmer, og arter, hvis lemmer er mere eller mindre reducerede. Vi har ikke slanger i Monkey World

Mere om krybdyr

Slangerne er udviklet fra øgler med lemmer og hos nogle arter findes stadig små reducerede bagbens- og bækkenknogler inde i kroppen. Udviklingen mod ormefaconen og bortreduktion af lemmer er sket flere gange i øglernes udviklingshistorie, stålormen er et eksempel på dette.

Krybdyr er landlevende hvirveldyr med tyk, tør og skællet hud, der beskytter mod udtørring. De har lang hale, manglende (slanger) eller svagt udviklede ben (øgler) og karakteristisk spillende tunge, der fungerer som fintfølende lugteorgan.

Krybdyr er amnioter og de fleste arter lægger æg i jord eller sand, mens andre føder levende unger. Hos arter med æglægning er æggene beskyttet mod udtørring af en fast skal og forplantningen er uafhængig af vand. Larvestadiet er hos krybdyrene elimineret, og ungerne udklækkes som små kopier af de voksne dyr.

Krybdyr er en overvejende tropisk dyregruppe og kun ganske få arter lever i de køligt tempererede klimazoner. Det hænger sammen med, at krybdyr er exotherme og deres kropstemperatur svinger med omgivelsernes. De er afhængige af, at regulere deres kropstemperatur ved forskellig grad af eksponering for solstrålingen og kræver en høj kropstemperatur, når de er aktive.

Danmark ligger tæt på den nordlige grænse for, hvor der kan leve krybdyr og her har da også kun siden istiden levet 8 forskellige arter af krybdyr. I dag er tre af disse arter forsvundet fra Danmark, nemlig æskulapssnogen, glatsnogen og den europæiske skildpadde, således at der i dag kun lever 5 arter af krybdyr, nemlig 2 arter af slanger (hugorm og snog) og 3 arter af øgler (markfirben, stålorm og alm. firben). Krybdyrene i Danmark er mest knyttet til solbeskinnede, varme lokaliteter og alle arter er fredede.