Krybdyr

Krybdyr er dyr med tyk, tør og skællet hud, som lever på land. De fleste arter lægger æg, nogle føder levende unger. Deres æg har en hård skal, der beskytter mod udtørring. Deres kropstemperatur varierer i modsætning til pattedyrs og fugles. En Gekko er også et krybdyr

Krybdyr er spændende hobbydyr, der skal holdes i terrarier, som efterligner deres naturlige habitat.

Krybdyr
Blå leguan

Krybdyr er æglæggende dyr med fire ben. Skildpadder er også krybdyr

Krybdyr kaldes undertiden også reptiler, afledt fra deres latinske navn Reptilia, som kommer fra verbet “at krybe”.

Krybdyr er en stor familie af hvirveldyr, som omfatter ca. 6.000 arter verden rundt. Denne dyrefamilie inddeles i fire underarter: Crocodilia (krokodiller), Rhynchocephalia (tuataraer), Squamata (øgler og slanger) og Chelonia (skildpadder).

Krybdyr er alle æglæggende dyr med fire ben eller nedstammende fra firbenede forfædre. De er desuden kendetegnet ved at være vekselvarme og tilpasse sig omgivelsernes temperatur.

Deres fordøjelse er langsom, og de er hovedsageligt kødædere. Deres hud er skællet og tyndere end huden hos pattedyr.

Jelly Cups

Protein Jelly er et hit til mange dyr, læs mere om Jelly Cups her!

Vi sælger både enkelt vis samt økonomi pakken med 100 stk. Blandet Jelly Cups

UV til Krybdyr

Krybdyr har altid behov for UV-A og UV-B lys, men mængden og intensiteten afhænger helt af arten. Krybdyr har brug for kunstig belysning, for at få “sollys” Sollys der skinder på dem igennem en rude har mistet sin UV, så dyrene har brug for en speciel pære, der kan give dem det de har brug for. KØB ALDRIG UV-C til krybdyr. UV-C lyset kun må benyttes til sterilisering i fx. industrien og er yderst skadeligt for både dyr, mennesker og planter. UV-C lys må derfor aldrig anvendes i terrarier. UV-C belysning i terraritet kan give voldsomme øjneskader med permanent, smertefuldt henfald af øjevæv og blindhed til følge.

Køb din uv pære her.

Bader Krybdyrene

Ja nogle krybdyr bader. Se vores store leguan bade i regnskoven her!

Stort udvalg af levende foder til krybdyr

Hos Monkey World har vi levende foder til krybdyr.

Er du interesseret i krybdyr, kan du læse meget mere om de forskellige arter vi har i Monkey World, som skildpadder, grøn leguan, rød leguan, skægagamer, vandagamer, landskildpadder m.m.

Reptiler er ikke kæledyr

Reptiler er ikke kæledyr, og det kan ikke siges nok gange. De er generelt ikke glade for at blive nusset eller samlet op, da det i naturen ville være ensbetydende med, at et rovdyr har fået fat på dem.

I værste fald kan det stresse dem, hvilket fører til et sænket immunforsvar og dermed en kortere levetid. Det bedste vil oftest være at lade dem være i fred i de habitater, man har indrettet til dem og kun håndtere dem, hvis det er absolut nødvendigt.

Pleje af krybdyr

Den optimale indretning af terrarium eller bur til et krybdyr efterligner dyrets naturlige habitat så meget som muligt, både hvad angår luftfugtighed, temperatur og indretning.

Skildpadder

Skildpadder kendes ofte på deres skjold, der dækker det meste af deres krop. Skjoldet beskytter skildpadderne mod rovdyr.

Visse vandlevende arter har dog ingen skjold. De fleste skildpadder er planteædere, men der er også arter, der er rovdyr og ådselsædere.

 

Foderet skal også være nøje afstemt med dens naturlige behov og man skal, ligesom med alle andre kæledyr, sætte sig grundigt ind i dens behov. Krybdyr vil gøre alt, hvad de kan, for ikke at afsløre svaghed og det kan derfor være meget svært at opdage sygdom, inden det er for sent.

Det er sværere for mennesker at aflæse krybdyr end andre pattedyr, da en stor del af den mimik, vi normalt forholder os til, er enten ikkeeksisterende eller betyder noget helt andet.

En skildpadde, der lukker øjnene, når den bliver aet, signalerer eksempelvis oftest stress og altså ikke nydelse, som det ville være hos et pattedyr.

Slanger og øgler

Der findes ca. 2.700 slangearter verden over. Slanger har en særdeles veludviklet lugtesans, som anvendes, når f.eks. et byttedyr skal spores. Synet hos slanger er generelt ikke særligt skarpt, men til gengæld er de utroligt gode til at registrere bevægelser.

Øgler forekommer på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis, og der findes ca. 3.000 arter. De fleste arter findes dog i tropiske og subtropiske områder. Der findes både arter, som har veludviklede lemmer, og arter, hvis lemmer er mere eller mindre reducerede. Vi har ikke slanger i Monkey World

Mere om krybdyrene

Slangerne er udviklet fra øgler med lemmer og hos nogle arter findes stadig små reducerede bagbens- og bækkenknogler inde i kroppen. Udviklingen mod ormefaconen og bortreduktion af lemmer er sket flere gange i øglernes udviklingshistorie, stålormen er et eksempel på dette.

Land hvirveldyr

Krybdyr er landlevende hvirveldyr med tyk, tør og skællet hud, der beskytter mod udtørring. De har lang hale, manglende (slanger) eller svagt udviklede ben (øgler) og karakteristisk spillende tunge, der fungerer som fintfølende lugteorgan.

Amnioter

Krybdyr er amnioter og de fleste arter lægger æg i jord eller sand, mens andre føder levende unger. Hos arter med æglægning er æggene beskyttet mod udtørring af en fast skal og forplantningen er uafhængig af vand. Larvestadiet er hos krybdyrene elimineret, og ungerne udklækkes som små kopier af de voksne dyr.

Krybdyrene er en overvejende tropisk dyregruppe og kun ganske få arter lever i de køligt tempererede klimazoner. Det hænger sammen med, at krybdyr er exotherme og deres kropstemperatur svinger med omgivelsernes. De er afhængige af, at regulere deres kropstemperatur ved forskellig grad af eksponering for solstrålingen og kræver en høj kropstemperatur, når de er aktive.

Lever der krybdyr i Danmark

Danmark ligger tæt på den nordlige grænse for, hvor der kan leve krybdyr og her har da også kun siden istiden levet 8 forskellige arter af krybdyr. I dag er tre af disse arter forsvundet fra Danmark, nemlig æskulapssnogen, glatsnogen og den europæiske skildpadde, således at der i dag kun lever 5 arter af krybdyr, nemlig 2 arter af slanger (hugorm og snog) og 3 arter af øgler (markfirben, stålorm og alm. firben). Krybdyrene i Danmark er mest knyttet til solbeskinnede, varme lokaliteter og alle arter er fredede.

Krybdyr eller reptiler er en parafyletisk klasse af hvirveldyr. Krybdyr er tetrapoder, dvs. de har oprindeligt fire ben, og er amnioter, dvs. deres fostre er omgivet af en fosterhinde. Krybdyr har typisk skæl på huden, lægger ofte æg med læderagtig skal og er vekselvarme.

Det er dyr med tyk, tør og skællet hud, som lever på land. De fleste arter lægger æg, nogle føder levende unger. Deres æg har en hård skal, der beskytter mod udtørring. Deres kropstemperatur varierer i modsætning til pattedyrs og fugles.

Dyrene udgør klassen  Reptilia  , der omfatter omkring 6.000 beskrevne arter verden over. De nulevende krybdyr inddeles i øgler, slanger, skildpadder, krokodiller og en femte orden, der kun omfatter tuataraen fra New Zealand

Krybdyr
Blå leguan
Krybdyr
En Leguan (Iguana iguana) er et af de mest almindelige krybdyr i fangenskab. Det er desværre også et af de krybdyr, der kommer mest til dyrlæge på grund af sygdom forårsaget af forkert fodring og forkerte levevilkår.

Det er kun alt for almindeligt, at den kommende dyre ejer overhovedet ikke får information nok om fodring og pasning ved køb af leguanen. Der kan gå mange måneder, nogle gange år, før de negative virkninger af forkert pasning viser sig. Nedenstående information er kun en lille oversigt over leguaner og deres behov. Man kan læse mere i The general care and maintenance of the green iguana af Philippe de Vosjoli. Denne fremragende lille bog er desværre ikke oversat til dansk, men kan købes på internettet.

Adfærd hos krybdyr der føler sig bange eller truet

I naturen befinder mange krybdyr sig gerne i skyggen og gemmer sig eller flygter ved mindste tegn på fare. Leguanerne holder af at klatre i træer, og om dagen tager de solbad i grenene, ofte over vandløb. Hvis leguanen bliver bange eller føler sig truet, lader den sig falde (ofte fra stor højde) ned i vandet. De er udmærkede svømmere og kommer hurtigt frem ved at holde forbenene ind til kroppen og slå halen fra side til side. Leguanen kan også lade sig falde ned på jorden fra stor højde. Hvis en leguan føler sig truet, forsvarer den sig med hurtige, piskelignende slag med halen og med sine kløer og kæber.

Terrarium

Det er meget vigtigt at sørge for, at krybdyr har tilstrækkeligt høj temperatur, luftfugtighed og lys, hvis den skal kunne overleve i fangenskab. Mål og fugt afhænger af dyret. Leguaner skal holdes i store glas-, plexiglas- eller træbure. Et 100 liters eller større akvarium er godt til at begynde med. Men pladsen skal hurtigt udvides i takt med, at leguanen vokser, og den vokser meget hurtigt i sit første leveår. Gulvet i buret kan dækkes med avispapir, kunstgræs (astroturf) eller en tæpperest – det vigtigste er, at det er nemt at gøre rent eller skifte ud. Lad være med at bruge grus, sand, ler eller kattesand. En slange derimod behøver ikke meget plads, da den sover meget. Slanger skal bruge plads når de jager, men det kan være i et andet bur eller anlæg.

Vandtemparaturen

Vandtemperaturen for krybdyr der bader er passende, hvis det føles varmt og behageligt for mennesker. Hæld vand i karret, sådan at dyrets krop dækkes 2/3 af vand på det laveste sted. Mange dyr har kun afføring, når de er i vandet, og det letter rengøring af buret.

Hygiejne

Sammen med fodring er hygiejne det vigtigste emne, krybdyrejere bør sætte sig ind i. Krybdyr i fangenskab risikerer at blive ramt af mange bakterie- og svampeinfektioner, fordi de dagligt er udsat for forurening fra afføring og fugtigt, snavset bundmateriale. I naturen har krybdyrene store vand- og landområder at færdes i, hvor afføring og madrester er spredt, sådan at dyrene så godt som aldrig kommer i kontakt med disse stoffer. For krybdyr i fangenskab forholder det sig ganske anderledes. Det er en stadig kamp for dyreejeren at sørge for at forhindre ophobning af bakterier på grund af den konstante tilførsel af afføring og madrester.

Buret

Buret skal hele tiden holdes rent og tørt. Alle genstande, der bliver snavset til af afføring eller urin, skal hurtigst muligt fjernes og vaskes eller skiftes ud. Buret skal indrettes, sådan at det er nemt at gøre rent. De fleste mennesker er dovne af natur, så jo nemmere det er at gøre rent i buret, jo oftere bliver det gjort. Derfor er det vigtigere, at buret er praktisk indrettet, end at det er smukt!

Temperatur og belysning

Leguaner er tropiske dyr, og det er derfor nødvendigt at sørge for ekstra varme i deres omgivelser. Varmesten er ikke så godt, da de ofte giver alvorlige brandsår på undersiden af små leguaner, fordi varmen i stenen er ujævn og for høj. I uheldige tilfælde kan stenene forårsage livsfarlige brandsår. I stedet kan man bruge et varmetæppe eller en varmeslange, som anbringes under buret, sådan at dyret ikke kan komme i direkte kontakt med varmekilden. Der findes også forskellige varmemåtter i varierende størrelse, nogle af dem med termostat, specialfremstillet til krybdyr .

OBS!

Der skal være en temperaturgradient i buret, dvs. at der ikke må være lige varmt i hele terrariet, men at varmegraden skal variere forskellige steder. En passende dagtemperatur ligger mellem 29° og 35°. Leguaner skal desuden have adgang til en ’solbadeplads’ med en ovenfrakommende lys- og varmekilde. Her bør temperaturen ligge omkring 38°. Lyset skal være tændt 10-14 timer per dag og slukkes helt om natten. Nattemperaturen i buret kan falde til 24-26°. Hvis man lader leguanen leve ved almindelig stuetemperatur hele tiden uden mulighed for selv at regulere sin kropstemperatur, vil det med tiden medføre alvorlige helbredsproblemer – og det kan tage flere år, før de opstår. Det er meget vigtigt, at leguanen ikke kan komme i kontakt med varme- og lyskilder, da de som nævnt kan forårsage alvorlige brandsår.

Anvend lys med UV-stråler

UV

Man diskuterer meget, hvor vigtigt UV-lys er for krybdyr i fangenskab. Indtil videre mener man, at visse typer UV-lys er vigtige for dannelse af D-vitamin i dyrets hud. Dette er igen væsentligt for optagelsen af calcium i kroppen. Men spørgsmålet er, om de forskellige lyskilder, man kan købe, og som efter fabrikanternes oplysninger efterligner sollys, også fungerer i praksis. Svaret er, at der ikke findes nogen egentlig erstatning for naturligt sollys, og at ingen af de lyskilder, der findes på markedet, fuldstændigt kan efterligne solskin. Men eftersom vi lever i et klima, hvor det ikke er muligt at holde leguaner udendørs, bortset fra meget korte perioder om sommeren (og UV-lys fra solen ikke kan trænge igennem vinduesruder), anbefaler vi, at man anvender en eller anden form for lyskilde, der afgiver UV-stråler.

fuldspektrum-lysrør

Et såkaldt fuldspektrum-lysrør afgiver både en lille mængde UVA- og en lille mængde UVB-stråling. UVA er vigtigt for krybdyrs almene velbefindende og for deres reproduktionsadfærd. UVB er nødvendigt for dannelse af aktivt D-vitamin. Lysrøret bør være tændt hele dagen, og det bør sidde i en afstand på 45-60 cm fra dyret. Producenter af fuldspektrum-lysrør angiver, at røret holder mellem 2 og 3 år, men det har vist sig, at de mister deres lysspektrum, længe inden røret går i stykker, og man bør derfor skifte det ud efter 6-12 måneder.

Krybdyr bør komme ud om sommeren

Om sommeren, når temperaturen når op over 26° eller mere, bør du give dine krybdyr mulighed for at komme ud i solen og lade dem/den opholde sig udendørs så meget som muligt. Du kan bygge et udendørs terrarium, der står i solen (men med adgang til skygge), og du kan også lade nogle krybdyr gå rundt udenfor i sele og snor.

  • Har du problemer med dine Krybdyr.
  • Måske har du ikke tid til dine krybdyr længere.
  • Keder dine krybdyr sig.
  • Bidder dine krybdyr.
  • Angriber dine krybdyr dig eller din familie.
  • Kan du af en eller anden årsag ikke længere have dine krybdyr.

 

Tilbage til forsiden

Monkey World har hjulpet rigtig mange familier med deres kæledyr og krybdyr.

Kontakt os for en aftale, så vi kan give dine krybdyr et langt og trykt liv i vores gode rammer.

Bemærk, dyrene bliver her, og får et langt og trykt liv.

Vi tæmmer og træner med dyrene, men det er ikke alt vi gør. Vi sørger for dine dyr bliver aktiveret af børn der har ekstra meget kærlighed at give.[wcpcsu id=”7714″]